Tvarka ir taisyklės

„CIDO“ arenos tvarka ir lankytojų elgesio taisyklės
 

LANKYTOJAI TURI TEISĘ:

 • Įeiti į areną tik leidus administracijai, o į mokamus renginius – pateikę bilietus arba dokumentus, suteikiančius teisę įeiti.
 • Užimti vietas, nurodytas bilietuose.
 • Nustatyta tvarka naudotis rūbinėmis, kavinėmis ir kt. viešo naudojimo patalpomis.
 • Rūkyti tik specialiai tam skirtose ir specialiai pažymėtose arenos vietose.
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikai įleidžiami tik su tėvais arba lydinčiais asmenimis.

 

LANKYTOJAMS DRAUDŽIAMA:

 • Patekti į mokamus renginius be bilietų arba kitų dokumentų, suteikiančių teisę patekti į renginį, jeigu nėra numatyta kita įėjimo į renginį tvarka. Arenos administracija turi teisę konfiskuoti leidimus ir kitus dokumentus, suteikiančius teisę patekti į areną, perduotus arba parduotus kitiems asmenims, neturintiems teisės jais naudotis.
 • Įsinešti į areną alkoholinius gėrimus, gaiviuosius gėrimus, maisto produktus, nuodingas ir psichotropines medžiagas, ginklus, aštrius daiktus, sprogstamąsias medžiagas, fotoaparatus, filmavimo kameras, gyvūnus, kitokius daiktus, kuriuos įsinešti draudžia renginio organizatorius arba administracija bei kurie gali kelti pavojų aplinkiniams.
 • Patekti į areną apsvaigusiems nuo alkoholinių gėrimų ir/ar psichotropinių medžiagų.
 • Mėtyti įvairius daiktus į tribūnas, salę, krepšinio aikštelę bei kitokiais būdais trukdyti normaliai renginių eigai.
 • Be administracijos leidimo patekti ant scenos, lankytis atlikėjų, sportininkų persirengimo kambariuose, renginių organizatoriaus darbo vietose, tarnybinėse patalpose.
 • Šauksmais ar kitokiais veiksmais žeminti renginių dalyvių, žiūrovų žmogiškąjį orumą bei ignoruoti elgesio viešose vietose normas.
 • Be administracijos ar kitų asmenų, atsakingų už viešąją tvarką, leidimo įvažiuoti automobiliais ar kitu transportu į arenos tarnybinę stovėjimo aikštelę.
 • Gadinti ir laužyti arenos įrangą, apipavidalinimo elementus, inventorių, želdinius.

 

LANKYTOJAI PRIVALO ŽINOTI:

 • Bilietą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę patekti į areną, lankytojas privalo saugoti iki renginio pabaigos.
 • Atiduodami drabužius į rūbines, lankytojai turi gauti rūbinės numerėlį.
 • Pametęs rūbinės numerėlį, lankytojas apie tai nedelsdamas informuoja rūbinės personalą.
 • Lankytojui, pranešusiam apie rūbinės numerėlio pametimą ar dingimą, atiduoti į rūbinę drabužiai grąžinami visiems lankytojams išėjus iš arenos (tokiu atveju pasirašomas atitinkamas dokumentas).
 • Už pamestą rūbinės numerėlį lankytojas sumoka visą jo kainą.
 • Rankinės, lagaminai, kepurės, skrybėlės ir kiti panašaus pobūdžio daiktai į rūbines saugoti nepriimami.

 

Asmenys, nesilaikantys šių taisyklių, į areną neįleidžiami arba šalinami iš arenos be atskiro įspėjimo.
Už viešosios tvarkos ir arenos taisyklių pažeidimus baudžiama įstatymuose nustatyta tvarka.